page_banner

Oczyszczalnia ścieków o wysokiej jakości (zrzuty rzek i wód powierzchniowych)

Lokalizacja: Miasto Nanchang, Chiny

Czas: 2018

Zdolność leczenia: 10 oczyszczalni ścieków, łączna moc oczyszczania wynosi 116 500 m3/re

Oczyszczalnia ścieków Rodzaj: Zdecentralizowane oczyszczalnie ścieków ze zintegrowanym wyposażeniem FMBR

Proces: Ścieki surowe → Oczyszczanie wstępne → FMBR → Ścieki

Wideo: youtube

Krótki opis projektu:

Ze względu na niewystarczającą zdolność oczyszczania istniejącej oczyszczalni ścieków do rzeki Wushy przedostała się duża ilość ścieków, powodując poważne zanieczyszczenie wody. W celu poprawy sytuacji w krótkim czasie samorząd wybrał technologię JDL FMBR i przyjął koncepcję zdecentralizowanego oczyszczania „Odbiór, oczyszczanie i ponowne wykorzystanie ścieków na miejscu”.

Wokół zlewni rzeki Wusha powstało dziesięć decentralizacyjnych oczyszczalni ścieków, a jedna z prac budowlanych w tej oczyszczalni zajęła zaledwie 2 miesiące. Projekt posiada szeroką gamę punktów oczyszczania, jednak dzięki charakterystycznej dla FMBR prostej obsłudze nie potrzebuje do tego profesjonalnego personelu, jakim jest tradycyjna oczyszczalnia ścieków. Zamiast tego wykorzystuje Internet Rzeczy + Centralny System Monitorowania Platformy Chmurowej oraz mobilną stację obsługi i utrzymania, aby skrócić czas reakcji na miejscu, tak aby realizować długoterminową i stabilną pracę obiektów kanalizacyjnych w warunkach bezobsługowych. Ścieki z projektu mogą spełniać normę, a główne wskaźniki spełniają normę ponownego wykorzystania wody. Ścieki uzupełniają rzekę Wusha, dzięki czemu rzeka jest czysta. Jednocześnie zakłady projektowano tak, aby integrowały lokalny krajobraz, realizując harmonijne współistnienie obiektów kanalizacyjnych i otaczającego środowiska.