Company’s Vision

Wizja firmy

JDL zajmuje się opracowywaniem nowych technologii i produktów, dostarczaniem swoim klientom najlepszych produktów i usług oraz ochroną środowiska z najszczerszym sercem.

Zobacz więcej

Technologia i zastosowanie FMBR

Technologia FMBR to niezależnie opracowana przez JDL technologia oczyszczania ścieków. FMBR to biologiczny proces oczyszczania ścieków, który usuwa jednocześnie węgiel, azot i fosfor w jednym reaktorze. Emisje skutecznie rozwiązują „efekt sąsiedztwa”. FMBR z powodzeniem aktywował zdecentralizowany tryb aplikacji i jest szeroko stosowany w miejskim oczyszczaniu ścieków, zdecentralizowanym oczyszczaniu ścieków wiejskich, rekultywacji zlewni itp.

Zobacz więcej

Wiadomości i informacje o projekcie