Wizja firmy

Wizja firmy

JDL poświęca się opracowywaniu nowych technologii i produktów, dostarczaniu swoim klientom najlepszych produktów i usług oraz ochronie środowiska z najszczerszym sercem.

Zobacz więcej

Technologia i zastosowanie FMBR

Technologia FMBR to technologia oczyszczania ścieków opracowana niezależnie przez JDL. FMBR to biologiczny proces oczyszczania ścieków, który usuwa jednocześnie węgiel, azot i fosfor w jednym reaktorze. Emisje skutecznie rozwiązują „efekt sąsiedztwa”.FMBR z powodzeniem aktywował zdecentralizowany tryb aplikacji i jest szeroko stosowany w komunalnych oczyszczalniach ścieków, wiejskich zdecentralizowanych oczyszczalniach ścieków, rekultywacji zlewni itp.

Zobacz więcej

Aktualności i wydanie projektu